Adam Baszkowski - Kancelaria Prawna Poznań
28
ноя
2013

Warto walczyć o zadośćuczynienie za niezgodne z prawem stosowanie aresztu.

Po raz kolejny Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyznał rację skarżącemu, który zarzucił Polsce naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności).

Skarga została wniesiona ponad pięć lat temu do Trybunału przez pełnomocnika Henryka Weredy - komandora marynarki wojennej RP -  który został oskarżony o przyjmowanie i udzielanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją oraz o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Względem mandanta zastosowano areszt tymczasowy, który po ponad 20 miesiącach został uchylony przez Sąd Najwyższy w maju 2008 r. Mimo wydania natychmiast wykonalnej decyzji, H.Wereda został zwolniony z aresztu dopiero po trzech dniach.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał powyższy stan rzeczy za naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujący każdemu prawo do wolności , zastrzegając, iż pozbawienie wolności musi być zgodne z prawem i przebiegać w trybie ustalonym przez prawo.

Jakkolwiek Trybunał w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż w sytuacjach takich jak w omawianej sprawie mogą pojawić się pewne opóźnienia związane z dopełnieniem administracyjnych formalności zwolnienia, to czas ten musi zostać skrócony do minimum.

Pismo sądowe w sprawie zwolnienia zostało wysłane w dniu wydania orzeczenia listem priorytetowym. Nie doszło do opóźnień w doręczeniu przesyłki z winy poczty. Jak podkreślano w toku postępowania, istniała również możliwość niezwłocznego doręczenia orzeczenia pocztą wojskową. Skarżący musiał jednak czekać ponad dwa dni, aż nakaz zwolnienia z aresztu zostanie wykonany.

Trybunał w pełni podzielił konsekwentne stanowisko obrońcy zajmowane w toku postępowania i uznał, kmdr rez. Wereda powinien był zostać zwolniony z aresztu jeszcze tego samego dnia, kiedy Sąd Najwyższy uchylił areszt wobec niego.

Z uwagi na powyższe Trybunał zasądził na rzecz skarżącego pełną kwotę żądanego zadośćuczynienia oraz  zwrot kosztów postępowania.

Na marginesie wskazać należy iż postępowanie przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie kmdr rez. H.Weredy nie zostało jeszcze zakończone. Po ponad pięciu latach procesu, przewód sądowy przed sądem I instancji zbliża się do końca. W grudniu bieżącego roku przewidziane są wystąpienia końcowe stron. 

Наши услуги:

  • постоянное юридическое обслуживание субъектов хозяйствования,
  • уголовно-хозяйственное право,
  • законодательство, регулирующее вопросы недвижимости, квартирной собственности и строительства,
  • наследственное, семейное и опекунское право,
  • уголовное право и судопроизводство

Пусть всякий упражняется в том искусстве, которое он знает

(Цицерон)

контакт: Адвокатская компания "Адам Башковски"
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

Мы работаем:

Kancelaria Paragraf

Наши услуги:

  • постоянное юридическое обслуживание субъектов хозяйствования,
  • уголовно-хозяйственное право,
  • законодательство, регулирующее вопросы недвижимости, квартирной собственности и строительства,
  • наследственное, семейное и опекунское право,
  • уголовное право и судопроизводство
контакт: Адвокатская компания "Адам Башковски"
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

PolskiAgielskiNiemieckiRosyjski
Copyright © 2006 - 2018
www.Baszkowski.pl • develop by e-promocja.com.pl