Adam Baszkowski - Kancelaria Prawna Poznań
09
авг
2018

Sala rozpraw i obecność dziecka – obecna sytuacja

Edukacja prawna i świadomość obywateli jest w Polsce na coraz lepszym poziomie. W kwietniu 2017 roku Sejm uchwalił zmiany, dzięki którym osoby nieletnie mogą przebywać na sali rozpraw, w których toczą się sprawy cywilne lub administracyjne jawne – oczywiście za zezwoleniem przewodniczącego składu sędziowskiego.

Do tej pory, dzieci i młodzież mogły być obecne na widowni sali rozpraw, gdy rozpatrywane były sprawy karne. Warto więc zastanowić się, co niosą ze sobą zmiany i czy warto korzystać z takich możliwości.

Znajomość prawa i umiejętność stosowania go w codziennym życiu

Jeszcze kilkanaście lat temu, mało który obywatel był świadom swoich praw i obowiązków – dochodziło przez to do wielu wyłudzeń, wymuszeń i braku interwencji w sytuacjach, gdy ktoś dane prawo łamał lub naginał dla własnej korzyści. Sprawy cywilne i administracyjne nie cieszą się dużą popularnością, nawet jeśli są jawne i na widowni mogą znaleźć się wszyscy zainteresowani daną sytuacją – w przypadku spraw karnych, które zostały nagłośnione w mediach, czasem nie tylko sala rozpraw jest przepełniona, ale również korytarz.

Chociaż najczęściej spotykaną grupą są studenci prawa, którzy zajmują się notowaniem przebiegu sprawy i sporządzaniu własnych raportów na zaliczenia, dzięki zmianom będzie mogła pojawiać się młodzież uczęszczająca do szkół o profilach społeczno-prawnych. Wzrośnie w ten sposób ilość chętnych osób na studia prawnicze, by w przyszłości pojawiali się coraz lepsi specjaliści, posiadający obszerną wiedzę nt. prawa cywilnego i administracyjnego.

Наши услуги:

  • постоянное юридическое обслуживание субъектов хозяйствования,
  • уголовно-хозяйственное право,
  • законодательство, регулирующее вопросы недвижимости, квартирной собственности и строительства,
  • наследственное, семейное и опекунское право,
  • уголовное право и судопроизводство

Пусть всякий упражняется в том искусстве, которое он знает

(Цицерон)

контакт: Адвокатская компания "Адам Башковски"
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

Мы работаем:

Kancelaria Paragraf

Наши услуги:

  • постоянное юридическое обслуживание субъектов хозяйствования,
  • уголовно-хозяйственное право,
  • законодательство, регулирующее вопросы недвижимости, квартирной собственности и строительства,
  • наследственное, семейное и опекунское право,
  • уголовное право и судопроизводство
контакт: Адвокатская компания "Адам Башковски"
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

PolskiAgielskiNiemieckiRosyjski
Copyright © 2006 - 2018
www.Baszkowski.pl • develop by e-promocja.com.pl