Adam Baszkowski - Kancelaria Prawna Poznań
21
AUG
2018

Posiadanie, wytwarzanie, handel dopalaczami – zakazane.

Dzisiaj wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U.2018.1490/ mające – w intencji ustawodawcy – umożliwić skuteczniejszą walkę z  dopalaczami.  Nowa regulacja prawna wprowadza penalizację wytwarzania, posiadania i dystrybucji środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Od dzisiaj - każdy, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada nowe substancje psychoaktywne, podlega grzywnie. Przy znacznej ilości substancji, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

Warto pamiętać, iż w przypadkach, gdzie przedmiotem czynu, jest nowa substancja psychoaktywna w ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Ustawa wprowadza pojęcie „nowej substancji psychoaktywnej” – rozumianej jako każda substancja lub grupa substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w formie czystej lub w formie preparatu działającą na ośrodkowy układ nerwowy, inna niż substancja psychotropowa i środek odurzający, stwarzająca zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia społeczne porównywalne do zagrożeń stwarzanych przez substancję psychotropową lub środek odurzający, lub które naśladują działanie tych substancji.

Przyjęte nowe rozwiązanie prawne umożliwia szybsze wpisywanie substancji na listę związków zakazanych ( już bez konieczności zmiany ustawy).

Ustawodawca przewidział również zapisy obligujące do zgłaszania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

 

 

Unser Angebot:

  • langfristige Rechtsbetreuung für Unternehmen,
  • Wirtschafts- Strafrecht,
  • Immobilienrecht, Wohnraumrecht, Baurecht,
  • Erbrecht, Familien- und Pflegerecht,
  • Strafrecht und Strafordnung

Jeder sollte sich in der Kunst

des Cicero üben.

Kontakt: Anwaltskanzlei Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

Wir arbeiten:

Kancelaria Paragraf

Unser Angebot:

  • langfristige Rechtsbetreuung für Unternehmen,
  • Wirtschafts- Strafrecht,
  • Immobilienrecht, Wohnraumrecht, Baurecht,
  • Erbrecht, Familien- und Pflegerecht,
  • Strafrecht und Strafordnung
Kontakt: Anwaltskanzlei Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

PolskiAgielskiNiemieckiRosyjski
Copyright © 2006 - 2018
www.Baszkowski.pl • develop by e-promocja.com.pl