Adam Baszkowski - Kancelaria Prawna Poznań
09
FEB
2018

Kilka uwag na temat przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Należy przy tym pamiętać, iż mamy wybór drogi postępowania tj. czy chcemy, aby sąd badał, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.... 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Należy przy tym pamiętać, iż mamy wybór drogi postępowania tj. czy chcemy, aby sąd badał, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 57 krio).

Zatem, wspomnieć należy, jakie zachowania możemy uznać za zawinione przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego, jakie uznajemy za niezawinione, oraz jakie mogą mieć charakter zawiniony bądź niezawiniony – w zależności od okoliczności. Jak przyjęto w literaturze i orzecznictwie , do zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego zaliczamy m.in. : 

 1. alkoholizm oraz inne nałogi,
 2. agresja,
 3. groźba
 4. nieetyczne postępowanie,
 5. nieróbstwo,
 6. niewierność,
 7. niegospodarność
 8. nieporozumienia na tle seksualnym,
 9. odmowa wzajemnej pomocy,
 10. opuszczenie współmałżonka
 11. uzależnienie od Internetu,
 12. zaniedbywanie małżonka,
 13. zaniedbywanie rodziny
 14. zły stosunek do rodziny współmałżonka,
 15. odmowa współżycia płciowego

Do przyczyn niezawinionych należą m.in. :

 1. choroba,
 2. choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy,
 3. niedobór seksualny,
 4. niezgodność charakterów i umysłowości,

Przyczynami, które mogą być zawinione albo niezawinione, to w szczególności:

 1. bezpłodność,
 2. niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka
 3. różnica światopoglądów,
 4. różnica wieku,
 5. wady oświadczenia woli

Postępowanie sądowe z orzekaniem o winie będzie trwało dłużej. Sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe i ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Strony starają się wykazać, że ich współmałżonek jest winnym rozpadu małżeństwa. Ma to dla nich często również znaczenie moralne.

Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie jednego z małżonków pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne, w szczególności dotyczące obowiązku alimentacyjnego między byłymi współmałżonkami. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, nie może żądać od swojego byłego niewinnego współmałżonka alimentów. Małżonek niewinny zaś może zażądać od małżonka winnego alimentów. Z takim roszczeniem strona może wystąpić, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka. Małżonek taki nie musi znajdować się w stanie niedostatku.

Postępowanie o rozwód dotyczy kwestii prywatnych i często bardzo osobistych. Strony przeżywają stres, często górę biorą emocje. Niekiedy poruszane są intymne problemy, o których nie jest łatwo małżonkom swobodnie mówić, mimo iż postępowanie toczy się z wyłączeniem jawności. Złożona materia prawna, również postępowania tego nie ułatwia. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z wszczęciem postępowania rozwodowego, zalecamy konsultację z profesjonalnym pełnomocnikiem, który winien – w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie - odpowiedzieć na nasze pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Pozwoli to na zrozumienie istoty postępowania, poznanie elementów koniecznych w zakresie orzekania sądu rozwodowego, ustalenie i przyjęcie taktyki i strategii procesowej ograniczając przy tym istniejący stres i napięcie.  

 

 

 

 

Unser Angebot:

 • langfristige Rechtsbetreuung für Unternehmen,
 • Wirtschafts- Strafrecht,
 • Immobilienrecht, Wohnraumrecht, Baurecht,
 • Erbrecht, Familien- und Pflegerecht,
 • Strafrecht und Strafordnung

Jeder sollte sich in der Kunst

des Cicero üben.

Kontakt: Anwaltskanzlei Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

Wir arbeiten:

Kancelaria Paragraf

Unser Angebot:

 • langfristige Rechtsbetreuung für Unternehmen,
 • Wirtschafts- Strafrecht,
 • Immobilienrecht, Wohnraumrecht, Baurecht,
 • Erbrecht, Familien- und Pflegerecht,
 • Strafrecht und Strafordnung
Kontakt: Anwaltskanzlei Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

PolskiAgielskiNiemieckiRosyjski
Copyright © 2006 - 2018
www.Baszkowski.pl • develop by e-promocja.com.pl