Adam Baszkowski - Kancelaria Prawna Poznań
05
AUG
2017

Działalność gospodarcza w Niemczech

Będąca jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej swoboda przepływu usług, daje możliwość obywatelom państw członkowskich podejmowania działalności gospodarczej na terenie całej Wspólnoty. Oznacza to, że obywatele polscy mogą rozpocząć działalność w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku Republiki Federalnej Niemiec, osoba fizyczna może – na zasadzie samozatrudnienia – założyć własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą otworzyć swoje oddziały w Niemczech, mogą również zostać wspólnikami spółek działających na terenie Niemiec. Odpowiadając na pytania naszych klientów, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji o formach prawnych prowadzenia dzialalności gospodarczej w Niemczech...

 

 

Do najbardziej popularnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec należą:

Przedsiębiorstwo jednoosobowe (Einzelunternehmer)

Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest najczęściej spotykaną formą prawną wśród osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech.  Potocznie używana nazwa Gewerbe  służy do określenia zarobkowej, jednoosobowej działalności gospodarczej, związanej z przemysłem, rzemiosłem lub handlem i usługami. Działalność ta wykonywana jest na własny rachunek w sposób zorganizowany i ciągły.

Forma ta umożliwia dużą swobodę przy podejmowaniu decyzji, a istotną zaletą jest fakt, iż w większości przypadków na początek wystarczy złożyć w ramach oświadczenia podatkowego rachunek z nadwyżki przychodów (przy zyskach mniejszych niż 50.000 EUR i obrocie nie większym niż 500.000 EUR).

Przy obrocie łącznym mniejszym niż 17.500 EUR w poprzednim roku kalendarzowym i 50.000 EUR w aktualnym, można skorzystać z regulacji dla przedsiębiorców drobnych (Kleinunternehmerregelung). Nie będziemy musieli wtedy płacić podatku od towarów i usług (VAT), przy czym podatku tego nie można też potrącać i odliczać.

Handlowiec (Kaufmann  e.K., e.Kffr. lub e.Kfm)

Według przepisów - zarejestrowanym handlowcem jest ten, kto prowadzi „przedsiębiorstwo utworzone na wzór handlowy”.  Takimi przedsiębiorstwami będą sklepy i restauracje.  Jako zarejestrowany handlowiec możemy liczyć na większe zaufanie wśród partnerów biznesowych.

 

Osoba wykonująca wolny zawód (Freiberufler)

Forma prawna przewidziana dla osób wykonujących wolne zawody tj. lekarze, weterynarze, adwokaci, doradcy podatkowi, fizjoterapeuci , dziennikarze, tłumacze, nauczyciele itd. ( jak również zawody uznane przez urząd skarbowy).

Spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR lub GdbR)

Jest to  forma prawna zarówno dla osób wykonujących wolne zawody, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą prowadzić działalność wraz ze wspólnikiem.

Spółka partnerska (Partnerschaftsgesellschaft PartG lub PartGG)

Forma przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody.

 

Spółka jawna (Offene Handelsgesellschaft OHG lub oHG)

Spółka jawna to spółka partnerska dla handlowców.

Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (Unternehmergesellschaft UG)

Spółka ta, nazywana bywa  „mini spółką z.o.o.”. Jej zaletą jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności cywilnej. Jako kapitał początkowy wystarczy 1 euro. Wadą jest natomiast konieczność informowania o ograniczonej odpowiedzialności, co może działać odstraszająco na potencjalnych partnerów handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH)

Jedna z najczęściej spotykanych form prawnych. Może być stosowana zarówno przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i wykonujące wolne zawody. Do jej funkcjonowania niezbędny jest kapitał zakładowy w wysokości min. 25.000 EUR, który musi być fizycznie do spółki wniesiony ( do rejestracji spółki niezbędne jest wykazanie faktycznego wniesienia kapitału, w przeciwieństwie do przepisów polskich, gdzie wystarczy oświadczenie zarządu spółki).

Nasza kancelaria służy naszym klientom radami i pomocą przy wyborze formy prawnej działalności gospodarczej w Niemczech. Dzięki międzynarodowej współpracy, możemy zapewnić profesjonalną pomoc prawną i obsługę działalności gospodarczej również na terenie Republiki Federalnej Niemiec.  We offer:

  • regular legal service to businesses,
  • criminal commercial law,
  • real property law, premises and construction law,
  • inheritance law, family and guardianship law,
  • criminal law and procedure

Let whoever knows a skill practice it,

Cicero

Contact: Law Offices of Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

We cooperate:

Kancelaria Paragraf

We offer:

  • regular legal service to businesses,
  • criminal commercial law,
  • real property law, premises and construction law,
  • inheritance law, family and guardianship law,
  • criminal law and procedure
Contact: Law Offices of Adam Baszkowski
pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań
tel. + 48 61 85 22 554, 85 19 990
fax. + 48 61 85 22 554
e-mail: kancelaria@baszkowski.pl

PolskiAgielskiNiemieckiRosyjski
Copyright © 2006 - 2018
www.Baszkowski.pl • develop by e-promocja.com.pl